Karta Stałego Klienta

Dbamy o budowanie długotrwałych, dobrych relacji z naszymi klientami i w tym celu stworzyliśmy program Kart Stałego Klienta.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM NASZEJ KARTY STAŁEGO KLIENTA


Klient, który jednorazowo w Salonie Firmowym bądź e-sklepie zakupi produkty na łączną kwotę minimum 300 zł.

 

KTO MOŻE ZOSTAĆ POSIADACZEM NASZEJ KARTY VIP


Klient, który okaże dowody zakupu, wydane przez Salony Firmowe oraz e-sklep w okresie ostatnich 3 miesięcy, na łączną kwotę minimum 3000 zł.

 

ZASADY WYDAWANIA KART


1. Karta wydawana jest po spełnieniu w/w warunków, na podstawie kompletnie wypełnionego i podpisanego przez Klienta „Formularza Klienta”
2. Karta Stałego Klienta wydawana jest bezpośrednio w Salonie; Karta VIP przesyłana jest na adres Klienta listem poleconym
Pełny regulamin programu lojalnościowego

 

KORZYŚCI WYNIKAJĄCE Z POSIADANIA KARTY


1. Karta Stałego Klienta uprawnia do:
10% rabatu na zakupione towary w sieci Salonów Firmowych oraz w sklepie internetowym*
2. Karta VIP uprawnia do:
25% rabatu na zakupione towary w sieci Salonów Firmowych oraz w sklepie internetowym*
3. Klient otrzymuje również informację przesyłaną tradycyjną pocztą lub w formie elektronicznej na temat nowości, promocji dostępnych w Salonach Firmowych.

 

W przypadku utraty Karty Stałego Klienta lub Karty VIP prosimy o niezwłoczne powiadomienie Salonu Firmowego, w którym karta została wydana, celem wydania nowej karty i wykreślenia utraconej karty z rejestru.